Trgovačko društvo Primotronic d.o.o., sa sjedištem u Republika Hrvatska, Zagreb, Karlovačka cesta 4i, OIB: 01385353636, registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod MB: 080244327 zastupano po Blažeković Alan Ivanu (dalje u tekstu Pružatelj usluga) dana 01.03.2023. donosi i objavljuje dokument:

Uvjeti prodaje

Ovi Uvjeti prodaje odnose se ponudu proizvoda i upotrebu usluga Web trgovine koje su dostupne na internetskim stranicama https://mreze.shop (dalje u tekstu Web trgovina). Korištenje usluga Web trgovine podrazumijeva kako Korisnik/Kupac prihvaća ove Opće uvjete.

Također, slanjem upita za ponudu, narudžbom proizvoda i/ili usluga putem ove Web trgovine, Kupac je suglasan da prihvaća ove Opće uvjete. Usluge Web trgovine mogu se koristiti za potrebe poslovnih korisnika (tvrtki i obrta). Korištenje Web trgovine i Web stranica omogućeno je bez naknada, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima.  

Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju predugovornu obavijest.

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

Za Hrvatsku i EU:

NAZIV: Primotronic d.o.o.
OIB: 01385353636
SJEDIŠTE:  Karlovačka cesta 4i, Zagreb, Republika Hrvatska
EMAIL: info@primotronic.hr
TRG. SUD UPISA : Zagreb pod MBS brojem 080244327
TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn / 2.654,46 €, uplaćen u cijelosti
DRUŠTVO ZASTUPA: Alan Ivan Blažeković, direktor

IBAN: HR90 2484 0081 1010 6862 1 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Za Bih:

NAZIV: Primotronic d.o.o.
POREZNI BROJ: 4200152500002
SJEDIŠTE:  Butmirska 7, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
EMAIL: info@primotronic.hr

 

Osnovna obilježja proizvoda i usluga

Informacije o proizvodima i uslugama koje Prodavatelj nudi Kupcu dostupne su na internetskim stranicama Web trgovine. Svaki je proizvod opisan jednom ili s više slika, s opisom glavnih obilježja proizvoda te cijenom u koju nije uključen PDV. Slike proizvoda u Web trgovini su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Zbog različitih postavki Korisnikova preglednika i/ili ekrana može doći do odstupanja prikaza proizvoda. U slučaju nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda. 

Sve su informacije o proizvodima preuzete s deklaracija i drugih materijala (katalozi naših dobavljača, brošure i slično). Prodavatelj će nastojati na Web stranicama i u Web trgovini objavljivati točne podatke. Podaci su ipak, podložni bugovima u radu aplikacije, tipografskim i ostalim pogreškama. U slučaju očitih pogrešaka u informacijama o proizvodima, Prodavatelj zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora o prodaji. 

Cijene proizvoda su veleprodajne, izražene su u Euru, ne sadržavaju PDV i ostale prodajne poreze. Iznos poreza je obračunat u Ponudi. Cijene proizvoda određuju se na razini proizvoda, objavljuju se u kontroliranom procesu. Objava cijena i drugih informacija o proizvodu može uključivati i ljudski faktor te postoji mogućnost nenamjernih pogrešaka. 

Trošak PDV-a se iskazuje kao dodatna posebna stavka cijene.

Cijene vrijede na paritetu franko skladište PRIMOTRONIC d.o.o. u Republici Hrvatskoj ili drugo skladište naznačeno u Ponudi ili potvrdi o prihvatu narudžbe.Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne najave, po svojoj vlastitoj procjeni, mijenjati cijene proizvoda i usluga.

PRIMOTRONIC d.o.o. vodi politiku stabilnih cijena, ali zadržava pravo izmjene ako se GBP/USD/EUR promijeni više od 3 % ili ako se promijene tržišni uvjeti nabave proizvoda odnosno tržišni uvjeti faktora koji utječu na promjenu cijena usluga.

Konačna cijena proizvoda i/ili usluga uvijek je sadržana u Ponudi odnosno prihvatu narudžbe za svakog pojedinog Kupca. 

Ako je za proizvod određena promotivna inicijativa (npr Akcija, Popust, Rasprodaja i slično) koja, kao rezultat daje nižu cijenu proizvoda od njegove cijene u redovnoj prodaji, uz prethodnu cijenu naznačena je i nova cijena proizvoda s uključenim popustom. Prodavatelj ima pravo bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust za pojedinačni proizvod, grupu proizvoda ili sve proizvode. 

Osim ako to izričito nije navedeno u opisu proizvoda, cijene ne uključuju troškove dostave, manipulativne i ostale troškove. 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac koji je zainteresiran za proizvode i/ili usluge dostupne na Web trgovini, ovlašten je svoj interes za kupnjom iskazati na više načina, i to:

 • Slanjem upita korištenjem mehanizama ugrađenih u Web trgovinu
 • putem e-mail poruke na naznačenu e-mail adresu Prodavatelja
 • pozivom putem telefona
 • slanjem upita putem faxa
 • putem pošte na adresu sjedišta Prodavatelja

Prodavatelj će uvijek po iskazanom interesu Kupcu dostaviti ponudu sa specifikacijom proizvoda i/ili usluga za koje je Kupac iskazao interes (dalje u tekstu: Ponuda). Navedena Ponuda sadržavati će detaljan opis proizvoda, usluga, cijena, popratnih troškova, rok trajanja ponude, te ostale relevantne navode. Smatra se da je ugovor o kupoprodaji sklopljen u trenutku kada Kupac putem e-mail poruke potvrdi da prihvaća Ponudu i/ili pak kada pošalje dokaz o uplati i/ili pak izvrši uplatu po Ponudi.

Ponuda vrijedi do isteka roka navedenog u Ponudi, te istekom navedenom roka Prodavatelj nije u obvezi postupiti po uvjetima Ponude, iako isto može učiniti, a sve sukladno vlastitoj poslovnoj procjeni i mogućnostima.

Ako Kupac pak na gore navedene načine dostavi Prodavatelju narudžbenicu, obveza za Prodavatelja nastaje tek kada isti pisanim putem i/ili na drugi dokaziv način prihvati takvu narudžbu Kupca.

Katalozi i drugi reklamni materijali te samo isticanje proizvoda na web stranicama ne predstavljaju ponudu PRIMOTRONIC d.o.o. nego upravo poziv Kupcu da iskaže svoj interes dostavljanjem narudžbenice i/ili pak postavljanjem upita slijedom čega PRIMOTRONIC d.o.o. dostavlja Ponudu Kupcu.

Ovi Uvjeti prodaje sastavni su dio Ponude PRIMOTRONIC d.o.o., te ugovornog odnosa koji nastane prihvatom Ponude PRIMOTRONIC d.o.o. od strane Kupca odnosno prihvatom narudžbenice od strane PRIMOTRONIC d.o.o. U slučaju neslaganja između odredbi Ponude i ovih Uvjeta prodaje, prednost u primjeni će imati sadržaj Ponude.

U nastavku se utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni u Web trgovini. Slanje upita za ponudu putem Web trgovine ne smatra se sklapanjem ugovora na daljinu, već Kupcu omogućuje da iskaže svoj interes za pojedinim proizvodima i uslugama predstavljenim u Web trgovini. Postupak se sastoji od sljedećih stupnjeva:

1)    Slanje upita za ponudu za odabrane proizvode
3)    Plaćanje proizvoda prema primljenoj ponudi
4)    Otprema proizvoda kupcu i preuzimanje proizvoda
5)    Povrat proizvoda i reklamacije

Isporučitelj proizvoda je Prodavatelj.

Korisnik je fizička ili pravna osoba koja pregledava sadržaj Web trgovine, ne koristi korisnički račun i nije obavio kupnju odnosno uputio zahtjev za ponudu. 

Kupac je veleprodajni kupac koji je uputio zahtjev za ponudu ili potvrdio svoju narudžbu u Web trgovini. 

PRODAVATELJ NE OMOGUĆUJE PRODAJU NA MALO, a roba i usluge ponuđene u Web trgovini isključivo su veleprodajnog karaktera.

Veleprodajni kupac je pravna osoba (obrt ili tvrkta) koja proizvode i usluge ponuđene u Web trgovini naručuje za potrebe svoga poslovanja. Pravne osobe (tvrtke) koje su u svojstvu kupca nisu potrošači. Veleprodajnog kupca predstavlja ovlaštena osoba (direktor) ili osoba koja je za to ovlaštena od strane odgovorne osobe.

Proizvodi su fizička roba ponuđena u Web trgovini.

Usluge se odnose na usluge isporuke sadržaja, organizaciju dostave naručenih proizvoda, usluge posebnog pakiranja proizvoda (npr. usluge zamatanja kupljenih proizvoda) i slično. Usluge se mogu naplaćivati prema iskazanoj cijeni, ili mogu biti besplatne (o čemu je kupac obaviješten prije sklapanja Ugovora).

Sve cijene su izražene u Euru i ne uključuju PDV. PDV se obračunava u Ponudi koju Kupac prima na svoju email adresu nakon dostavljanja upita za ponudu.

Slanje zahtjeva za ponudu je omogućeno svaki dan od 00-24 sata na području Republike Hrvatske.

Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja opreme i usluga potrebnih za pristup Web trgovini. Ove troškove Kupac snosi sam. 

Ugovor stupa na snagu i obvezuje: od trenutka prihvata Ponude, uplate predujma ili cjelokupnog iznosa Ponude koja se Kupcu šalje u posebnoj email poruci i sadrži stavke narudžbe (robu) i troškove dostave. 

Slanjem upita za ponudu odabirom opcija “Pošalji upit”,  Kupac je suglasan kako je obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima kupnje. 

Slanje zahtjeva za ponudu

Upit za ponudu proizvoda i usluga se dostavlja elektronskim putem. Odabirom opcije “Dodaj u listu za ponudu” odabrani proizvod se dodaje u listu za ponudu. Kupac u svakom trenutku može pregledati sadržaj svoje liste za ponudu te u njoj mijenjati količine ili uklanjati proizvode. U listi za ponudu je također omogućen unos koda s popustom (ili s drugim pogodnostima). Prije potvrde narudžbe, odnosno slanja upita za ponudu, Kupac ima mogućnost pregledati i izmijeniti proizvode koji su predmet kupnje / upita kao i ostale podatke (poput adrese za isporuku i slično)  

Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac uplati iznos naveden u Ponudi koju prima kao odgovor upitu postavljenom putem Web trgovine.  

Nakon slanja upita, na svoju adresu elektroničke pošte Kupac će dobiti email potvrdu o primitku zahtjeva za ponudu. Ova se potvrda generira automatski te se prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Ako prilikom potvrde slanja upita za sastavljanje ponude ne dobijete email poruku s potvrdom primitka narudžbe, svakako provjerite: a) da li je poruka u Promotions (Promocije), Junk/ Spam (Neželjena pošta) ili nekom drugom pretincu Vašeg email preglednika.; b) da li je Vaš poštanski pretinac pun, c) da li se pri ponovnoj prijavi u Web trgovinu proizvodi i dalje nalaze u Vašoj košarici te u tom slučaju ponovite postupak narudžbe (Potvrdu narudžbe).

Ako Kupac nije primio potvrdu o upitu u roku 72 sata od slanja upita ili nije mogao pristupiti usluzi dužan je kontaktirati prodavatelja na email adresu: info@mreze.hr.

Kupnja je moguća samo u količinama koje su raspoložive. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, obvezuje se pravovremeno obavijestiti Kupca u svrhu dogovora isporuke zamjenskog proizvoda ili otkazivanju upita ako drugačiji dogovor nije moguć. Proizvodi označeni s “Dostupno po narudžbi” ne nalaze se na skladištu Prodavatelja već se nabavljaju po narudžbi Kupca. 

Račun se Kupcu dostavlja zajedno s proizvodima putem dostavne službe ili na email adresu Kupca koju je Kupac upisao prilikom narudžbe (upita za ponudu).

Načini plaćanja

Naručene proizvode i/ili usluge mogu se platiti transakcijski prema podacima iz Ponude.

Dostava

U pravilu, konačni troškovi dostave uvijek se točno iskazuju u sadržaju Ponude koja je izrađena za potrebe pojedinog Kupca odnosno u prihvatu narudžbe.

Isporuku po ugovorima sklopljenim radnim danom do 16:00 h isporučujemo unutar 24 h ako Kupac odabere osobno preuzimanje na adresi PRIMOTRONIC d.o.o.

Ako isporuka ide preko kurirske službe rok za dostavu je 48 h odnosno 72 h. Ako je ugovor sklopljen nakon 16:00 h, PRIMOTRONIC d.o.o. produžava rok isporuke za još 24 h.

U pravilu, konačni rokovi isporuke uvijek se točno iskazuju u sadržaju Ponude koja je izrađena za potrebe pojedinog Kupca odnosno u prihvatu narudžbe.

Ako PRIMOTRONIC d.o.o. neke od proizvoda trenutno nema na zalihi ili je zbog trenutnih popusta i pogodnosti povećan obim posla, obrada narudžbe Kupca može potrajati nekoliko radnih dana.

Ako ne postoji mogućnost isporuke, PRIMOTRONIC d.o.o. će o istome obavijestiti Kupca koji pritom može odlučiti hoće li prekinuti narudžbu, pričekati da naručeni proizvod postane dostupan ili ga zamijeniti raspoloživim.

Proizvodi će biti pripremljeni za transport na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku pregledati, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Dostava proizvoda obavlja se putem ugovorenih prijevoznika. Prilikom procesa slanja upita za ponudu kupac može odabrati prijevoznika (opciju dostave) i način preuzimanja proizvoda.

Ako Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti naknadu troškova transporta, manipulacije i drugih troškova.

Ako je Kupac primio proizvod različit od naručenog, uz uvjet da ga nije koristio i da je isti moguće ponovno vratiti u prodaju, Kupac može tražiti zamjensku isporuku na trošak Prodavatelja.  Ako je zamjena proizvoda nastala Prodavateljevom greškom te ako Prodavatelj nije u mogućnosti ispraviti pogrešku, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za povrat proizvoda. 

Cjenik usluge dostave

Cijenu dostave u naznačenom iznosu kupac plaća Prodavatelju zajedno sa naručenim proizvodima. Dostava je besplatna samo ako je to izričito navedeno u pregledu liste za ponudu – prije potvrde slanja upita za ponudu.

Cijena dostave za RH:

Cijena dostave je 6,00€ za upite / narudžbe vrijednosti manje od 149,99 € i do 10 kg bruto težine
Za upite / narudžbe vrijednosti veće od 150,00 €, dostava je besplatna.
Cijena dostave za pakete težine iznad 10 kg, navodi se na dokumentu Ponuda.

 

Cijena dostave za BiH:

Cijena dostave je 10,00€ za  sve upite / narudžbe neovisno o vrijednosti
Cijena dostave za pakete težine iznad 10 kg, navodi se na dokumentu Ponuda.

Reklamacije i povrati

Reklamacije koje Kupac može imati rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. Institut prava na jednostrani raskid ugovora ne primjenjuje se na veleprodajne kupce.

Odgovornost za materijalne nedostatke

PRIMOTRONIC d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda dostupnih putem web stranica https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, naročito sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti PRIMOTRONIC d.o.o. bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti PRIMOTRONIC d.o.o. bez odgađanja. PRIMOTRONIC d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest mjeseci od predaje stvari.

U obavijesti o nedostatku stvari Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati PRIMOTRONIC d.o.o.  da pregleda stvar. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, odnosno ponude odnosno broj računa.

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail: info@primotronic.hr, ili telefonskim putem na broj: 01/61 91 671, ili pisanim putem na adresu: PRIMOTRONIC d.o.o. , Karlovačka cesta 4 I ,10 000 Zagreb sa naznakom Reklamacija.

PRIMOTRONIC d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Smatra se da materijalni nedostaci postoje:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 4. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 5. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 6. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 7. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari, te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 8. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 9. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da proizvod pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti PRIMOTRONIC         d.o.o. kao prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio PRIMOTRONIC d.o.o. o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od PRIMOTRONIC d.o.o. uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od PRIMOTRONIC d.o.o. predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu: PRIMOTRONIC d.o.o. , Karlovačka cesta 4 I ,10 000 Zagreb.

U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka PRIMOTRONIC d.o.o. nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

PRIMOTRONIC d.o.o.  je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako PRIMOTRONIC d.o.o. nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju PRIMOTRONIC d.o.o. da ga ukloni odnosno ako je PRIMOTRONIC d.o.o. izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca, te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi PRIMOTRONIC d.o.o.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je PRIMOTRONIC d.o.o. dao naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako PRIMOTRONIC d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi da ugovor održava na snazi.

Kad samo dio predane stvari odnosno proizvoda ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako Kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar odnosno proizvod ili količinu u cjelini.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari odnosno proizvoda kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Dakle, Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa svom pratećom dokumentacijom. Kupac je dužan poduzeti razumne korake kako bi proizvode dostavio na siguran način, te je dužan iste vratiti u originalnom neotvorenom pakiranju. Oštećenja vanjskog pakiranja proizvoda, otvaranje proizvoda ili nepropisno čuvanje proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda. Kupac koji je odlučio vratiti naručeni proizvod ili mu je dostavljen pogrešan proizvod dužan je učiniti sve u svojoj moći kako bi očuvao vrijednost proizvoda do povrata.

Odgovornost za štetu

PRIMOTRONIC d.o.o. odgovara za štetu u slučajevima i na način propisan odredbama Zakona o obveznim odnosima odnosno drugim mjerodavnim zakonskim i drugim izvorima prava.

No, odgovornost PRIMOTRONIC d.o.o. za naknadu štete je u svakom slučaju ograničena na iznos cijene kupljenog proizvoda i/ili korištenih usluga, i to iznos umanjen za PDV, ali i to najviše do iznosa od 3.000,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja).

PRIMOTRONIC d.o.o. ni u kojem slučaju ne odgovara za izgubljenu dobit Kupca, te u tom smislu upozorava Kupca kako je sam dužan koristiti proizvode i/ili usluge PRIMOTRONIC d.o.o. na način na koji ne ugrožava vlastito poslovanje.

Pristup Web trgovini ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole PRIMOTRONIC d.o.o., koje će PRIMOTRONIC d.o.o. nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. PRIMOTRONIC d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup internet stranicama i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja internet stranica ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran PRIMOTRONIC d.o.o. Također, PRIMOTRONIC d.o.o. je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje internet stranica.

Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove Kupac i Prodavatelj će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko sporazum nije moguć nadležan je Općinski građanski sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.